Plumac cun l’Eguia de Tirol, cujida ora da Rosa Klotz. Sun l’Eguia de Tirol ova jurà Jörg Klotz, deberieda cun n valgun camerac, mo dan la “Nuet di Fuesc” de nia dé nia gheneda, nchin che Südtirol fossa inò deventà liede.