Curnisc de lën cun cheder dl depenjadëur Thomas Walch, che ova depënt n zitlus de chedri dla “Verlorene Heimat” di südtirolesc. Te Südtirol coche nce tl “Reich” nazionalsozialistich tudësch fovi unic pruibii dal pudëi fascist.